Camideki Şair Mehmed Âkif

Mehmed Âkif’le ilgili kitaplar arasında müstesna bir yeri olan ve bir süredir mevcudu kalmayan Camideki Şair yeni baskısıyla kitapseverlerle buluşuyor. Süleyman Nazif, “Çanakkale Şehitleri” şiirini okuduktan sonra Mehmed Âkif için “Allah’ın şehidleri olduğu gibi şairleri de var” demişti. Mehmed Âkif “önce inanmış adam”dı. Bu sıfatı önce gelmek kaydıyla şairdi, mütefekkirdi veya başka nitelikleri olan biriydi. İnanmışlığı, onun şiirini, şairliğini, hayatını, yaşayışını, şahsiyetini etkilemişti. Şiiri cemiyeti iyiye götürmek için bir araç saymıştı Mehmed Âkif. Yüksek şiir kudretinin ihtirasını toplum dertlerinin önünde tutsaydı, şüphesiz şiirde, şairlikte daha büyük muvaffakiyetler kazanırdı. Ama o mümindi, milleti en sıkıntılı günlerini yaşıyordu, halkının ıztıraplarını duyan bir muztarip olmayı tercih etti.

Camideki Şair’in İlk bölümünde Mehmed Âkif’in hayatı ve eserleri üzerinde duruluyor. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise O’nun “Millî Mücadele”deki uzun süre dikkatten kaçırılmış rolü ele alınıyor. Elinizdeki kitapta “Millî Mücadele” ya da “Kurtuluş Savaşı” konusunun alışılmış resmî görüşün dışında bir çerçeveye oturtulduğu dikkati çekecektir. “Millî Mücadele” gerçeğinin bilinmesi, Mehmed Âkif’in rolünün doğru olarak değerlendirilmesine de imkân sağlıyacaktır. 4. Bölüm derin bir millî mutabakat metni olarak İstiklâl Marşı konusuna ayrılmıştır.

“Nesiller ve idealler: Tevfik Fikret, Mehmed Âkif; Halûk, Emin ve Âsım” bölümünde, Tevfik Fikret’le Mehmed Âkif ‘in dönemlerini aşan gençlik idealleri çerçevesinde değerlendirmeler yer almaktadır. 6. Bölüm, “Yaşayan Mehmed Âkif” başlığı altında, esas itibarıyle 1999 yılının son aylarında Mehmed Âkif’in gündeme gelmesine yol açan menfur bir hadise ile ilgili yazılardan oluşmaktadır. Mehmed Âkif’e ve onun şahsında temsil ettiği düşünce ve inanç arkaplanına yapılan saldırı üzerine basın başta olmak üzere bazı kurum ve kişilerin tutum alışları tahlil edilmekte ve 3. binde de yaşamaya devam edecek büyük bir şahsiyetin millet hafızasındaki vazgeçilmezliği böylece ortaya konulmaktadır.

 

Yazar kitabı şöyle sunuyor: “Camideki Şair, Mehmed Âkif’i dönemi ve yaşanan tarih kesiti içinde oynadığı rol yönünden ele alma gayretlerinin sonucunda ortaya çıkan bir çalışma. Elinizdeki kitapcıkda “Millî Mücadele” ya da “Kurtuluş Savaşı” konusunun alışılmış resmî görüşün dışında bir çerçeveye oturtulduğu dikkati çekecektir. “Millî Mücadele”nin gerçek konumunun bilinmesi, Mehmed Âkif’in şahsî tutumunun doğru olarak değerlendirilmesine de imkân sağlıyacaktır. Camideki Şair’i, Mehmed Âkif’in idealindeki gençliğe, “Âsım’ın nesli”ne ithaf ediyorum.”

  • YAZAR D. MEHMET DOĞAN
  • FİYAT 90 TL
  • YAYIN TARİHİ Ocak 2021
  • ISBN 978-9944-0610-3-2
  • BASKI SAYISI 6
  • SAYFA SAYISI 296
  • CİLT TİPİ KARTON KAPAK
  • BOYUT 13.5 x 21 cm