İstiklâl Marşı: Bin Yılın Destanı

Mehmed Âkif üzerine daha önce üç kitabı yayınlanan D. Mehmet Doğan, İstiklâl Marşı ile ilgili müstakil bir kitap kaleme aldı. “İstiklâl Marşı: Bin Yılın Destanı” kitabının baskısı tamamlandı.

Mehmed Âkif hakkında Camideki Şair, İslâm Şairi İstiklâl Şairi ve Çanakkale’den Sakarya’ya kitapları yayınlanan D. Mehmet Doğan’ın son kitabı İstiklâl Marşı: Bin Yılın Destanı.

Kitabın başında yazar, eserini şöyle tanıtıyor:

Kitap hakkında

İstiklâl Marşı bu ülkede herkesin bildiği, en azından iki kıt’asını ezberlediği bir şiirdir. Şairinin ilk iki kıt’anın bestelenip okunacağın tahmin ettiğini düşünebiliriz. O yüzden bu sekiz mısra şiirin bir özeti gibidir. Marş olarak okunduğunda da son mısraın güçlü bir tesir uyandırmasına dikkat edilmiştir. “Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklâl”, marşın ana fikrini ifade eder ve bu yüzden şiirin sonunda da tekrarlanmıştır.

Çok bilinen şeylerin pek de hakkıyla bilinmediğini söylemek yanlış olmaz. Bazı basmakalıp sözlerin, ezberlerin tekrarı, böyle bir sonuca yol açar. Yıllardır Mehmed Âkif’le ilgili konuşuyor ve yazıyoruz. Mehmed Âkif ’le ilgili üç kitabımız yayınlandı. Bu kitaplarda elbette İstiklâl Marşı ile ilgili bölümler de yer aldı. Marşın yazılışı, kabul edilişi ve muhtevası ile ilgili görüşlerimizi çeşitli vesilelerle ortaya koymaya çalıştık. İstiklâl Marşı’nın millî mutabakat metnimiz olarak değerinin altını çizdik.

Bu konularla uğraşırken hep İstiklâl Marşı’nın müstakil bir kitap konusu olması gerektiği zihnimizin bir köşesini işgal etti. İstiklâl Marşı’nın 100. Yılı dolayısıyla, zihnimizdekini kitaba aktarmanın zamanının geldiği fikri ağır bastı.

İstiklâl Marşı’nın mânası, mahiyeti, muhtevası, ortaya çıkışı, şairi, milletimiz açısından kıymeti ve Türkiye’nin yakın tarihindeki bir türlü gerçek zemine oturtulamayan kırılmadan ötürü zaman zaman tartışılması ve değiştirilmek istenmesi gibi hususları bir bütün içinde ele alınması ihtiyacı bu kitabı ortaya çıkardı.

Bu kitapta toplanan yazılar, bir çırpıda ortaya çıkmadı, fakat önemli bir kısmı yeni yazıldı ve hiçbir yerde yayınlanmadı. Çeşitli açılardan konuya yaklaşırken bazı tekrarların olması işin tabiatı icabı olarak görüldü. Ayrıca, daha önce konuyla ilgili olarak kaleme aldığımız bazı yazılardan parçalar da çerçeve yazı mahiyetinde kitaba eklendi.

Kitap resim, fotoğraf, çizim gibi unsurlar yanında açıklayıcı metinlerle de zenginleştirilmeye çalışıldı. Bu yüzden normal kitap boyundan farklı bir ebada ihtiyaç duyuldu. Bu kitapta İstiklâl Marşı nedir, hangi şartlarda ve nasıl ortaya çıkmıştır, şairi üzerinde nasıl ittifak sağlanmıştır, daha sonra neden değiştirilmeye teşebbüs edilmiştir ve buna rağmen neden değiştirilememiştirden, bestesi üzerindeki tartışmalara kadar birçok husus ele alınmaktadır.

İstiklâl Marşı, bayrağımız gibi devamlılık timsallerimizden biridir. Onun bayrağa hitapla başlaması boşuna değildir. Bayrağın yüzlerce yıllık tarihî temsil gücü üzerinden konuşan şairin eseri de tarihten çıkan bir metin olarak benzersiz bir değere sahiptir. Onun sıradan bir şiir veya marş olmadığını, güçlü aidiyet ifadeleriyle eşsiz bir millî mutabakat metni olduğunu ve bu yüzden “bin yılın destanı” olarak nitelendirmeyi hak ettiğini belirtmek istiyoruz.

Korkma susmaz bu şafaklarda İstiklâl Marşı!

  • YAZAR D. MEHMET DOĞAN
  • FİYAT 100 TL (Ciltli: 150 TL) 
  • YAYIN TARİHİ MART 2021
  • ISBN 978-605-4653-28-7
  • BASKI SAYISI 1
  • SAYFA SAYISI 112
  • CİLT TİPİ KARTON KAPAK – CİLTLİ
  • BOYUT 22.5 x 17 cm